Tỳ Hưu Thạch Anh Vàng

Thạch Anh Vàng mang đến phú quý, nếu tạc thành Tỳ Hưu thì sẽ nhân đôi thuộc tính chiêu tài chiêu lộc.

zalo
facebook-messager